01:21 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 02/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Hỗ trợ kinh phí xây dựng 1200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: dl_02_nq-hdnd_0001.pdf