01:15 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 48/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_48_NQ-HDND_07122023_1.PDF.pdf