01:29 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 44/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: dl_44_nq-hdnd_07122023_1.PDF.pdf