01:14 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án 5, Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số: 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 trên địa bàn huyện Ea Súp

11/07/2024 14:35

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án 5, Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số: 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 trên địa bàn...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Krông Ana họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Đắk Lắk

05/07/2024 14:32

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Krông Ana họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc HĐND huyện Krông Ana giám sát Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

17/06/2024 13:41

Ban Dân tộc HĐND huyện Krông Ana giám sát Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy

13/06/2024 15:51

Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Bảy

Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm

05/06/2024 10:55

Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm

Họp liên tịch để chuẩn bị nội dung Kỳ họp lần thứ Tám, HĐND huyện Ea Súp khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

30/05/2024 09:29

Họp liên tịch để chuẩn bị nội dung Kỳ họp lần thứ Tám, HĐND huyện Ea Súp khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm, HĐND huyện khóa X

26/05/2024 18:31

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Krông Ana tổ chứcHội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Năm, HĐND huyện khóa X

HĐND huyện Ea Súp tổ chức thành công Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7

21/05/2024 14:29

HĐND huyện Ea Súp tổ chức thành công Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7

HĐND huyện Krông Ana giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2023 tại xã Quảng Điền

08/05/2024 09:43

HĐND huyện Krông Ana giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện từ năm...

Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo liên quan đến chợ Trung tâm huyện Ea Súp

25/04/2024 16:17

Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo liên quan đến chợ Trung tâm huyện Ea Súp

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dur Kmăl

20/04/2024 11:30

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tại xã Dur Kmăl

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Krông Pắc triển khai giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện

05/04/2024 07:17

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Krông Pắc triển khai giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana

15/03/2024 11:05

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại địa bàn ứng cử

04/03/2024 14:05

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại địa bàn ứng cử

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I/2024

30/01/2024 10:13

Thường trực HĐND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I/2024