23:49 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp huyện

18/11/2023 11:26

Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy

16/11/2023 16:54

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc giám sát chuyên đề đợt 2 năm 2023

07/11/2023 14:02

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc giám sát chuyên đề đợt 2 năm 2023