21:05 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 54/2012/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 06/07/2012
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Tư
Ghi chú
File đính kèm: 54. NQ 54.pdf