22:14 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 05/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về việc giao bổ sung KH vốn ĐTPT nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: DL_05_NQ-HDND_20042023_BS KH Tieu DA 2 thuoc DA1 CTMTQG GNBV.pdf