06:48 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 03/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: dl_03_nq-hdnd_20042023 Phan bo Von SN CTMTQG.PDF