06:54 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 08/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ và giao bổ sung, điều chỉnh KH vốn ĐT phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021- 2025) thực hiện Chương trình MTQG gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: DL_08_NQ-HDND_20042023_Chuongtrinh MTQG NTM.pdf