07:42 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 04/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Giao bổ sung chỉ tiêu và bổ sung, điều chỉnh KH vốn ĐT phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: DL_04_NQ-HDDND_20042023_CTMTQG phat trien KT-XH DBDTTT_MN.pdf