21:30 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 04/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Ban hành quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: DL_04_2023_NQ-HDND_20042023_Coche long ghep nguon von.pdf