21:54 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 02/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Bổ sung nội dung vào điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 20/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Tám
Ghi chú
File đính kèm: DL_02_2023_NQ-HDND_20042023_BS NS vao NQ07_2016.pdf