06:19 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 45/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tron
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_45_NQ-HDND_18112022_BS thu hoi dat 2022.PDF