07:32 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 44/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Điều chỉnh tên và thông tin dự án tại số thứ tự 11 thuộc Phụ lục danh mục kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh.
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_44_NQ-HDND_18112022_DC NQ 05.PDF