07:48 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 43/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_43_NQ-HDND_18112022_WEIDAP-ADB8.PDF