06:16 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 41/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện các Dự án thành phần số 2, 4, 5, 6, 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi c
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_41_NQ-HDND_18112022_DBDT TS_MN.PDF