06:41 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 39/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_39_NQ-HDND_18112022_MN PCT_UBND.PDF