05:43 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 38/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Điều chỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022.
Ngày ban hành 17/11/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_38_NQ-HDND_17112022_CTMTQG NBV KH 2022.PDF