22:08 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 08/2022/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 20/07/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyêt kỳ họp thứ Tư
Ghi chú
File đính kèm: 08_2022_NQ-HĐND MUC THU PHI VA LE PHI.pdf QUY DINH KEM THEO NGHI QUYET MUC THU PHI VA LE PHI.pdf