05:52 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 12/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Nghi quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Ngày ban hành 24/06/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp chuyên đề lần Ba
Ghi chú
File đính kèm: NQ 12_NGHI QUYET CHO Y KIEN VE DIEU CHINH CTDT DU AN WB8.pdf