06:25 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 10/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/06/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp chuyên đề lần Ba
Ghi chú
File đính kèm: NGHI QUYET ĐIỀU CHỈNH 02 DỰ ÁN.pdf PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH.pdf PL_1 ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CƠ SỞ BẢO TRỢ.pdf PL_2 ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TRỤ SỞ UBMTTQVN.pdf