07:01 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 07/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: NQ_07HDND_23052024_0001.pdf