21:47 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 01/2024/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: DL_01_2024_NQ-HDND_03052024_0001.pdf