23:47 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 06/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: 06_nq-hdnd_03052024_0002.pdf