01:09 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 05/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nh
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: DL_05_NQ-HDND_03052024_0002.pdf