01:49 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 03/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương
Ngày ban hành 03/05/2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Hai
Ghi chú
File đính kèm: NQ_03HDND_23052024_0001.pdf