23:44 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 47/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: dl_47_nq-hdnd_07122023_1.PDF.pdf