01:41 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 24/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_24_2023_NQ-HDND_07122023_1.PDF.pdf