00:53 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 23/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng...
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_23_2023_NQ-HDND_07122023_1.PDF.pdf