22:37 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 21/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 07/12/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_21_2023_NQ-HDND_07122023_1.PDF.pdf