05:47 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 34/2006/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Thông qua Đề án phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006-2010.
Ngày ban hành 22/07/2006
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Sáu
Ghi chú (thay thế bằng Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011)
File đính kèm: 34.2006_0001_0001.pdf